Space. Elephant Design

Design: Eleni Sfantou & Panos Alexiou

Photography: Louisa Nikolaidou

SITE—SPECIFIC