OFFICES. THEHOUSELAB
ARCHITECT: DAFNI ZOGRAFOU
INTERIOR SPECIALIST: MARIA KOUSTA
PHOTOGRAPHY: LOUISA NIKOLAIDOU
SITE—SPECIFIC